Skip to content

Osnovni pojmovi


VELIČINA I IZGLED GOLF IGRALIŠTA

Golf igralište (engl. golf course) je velika prirodna površina u proseku od 50 hektara (većina je veličine od 30 do 70 hektara). Sastoji se standardno od 18 rupa (engl. hole), ali može imati i 9 rupa koje se onda dvaput prođu. Postoje i igrališta sa većim brojem rupa (npr. 36 ili više) često napravljenih tako da se one mogu kombinovati na više načina. Te rupe su prekrivena većim delom dobrom travom, ali na njima ima i vodenih površina (bare, jezera, potoci, more), peščanih površina, grmlja, stabala, šumaraka koji čine prepreke što doprinosi zanimljivosti igranja. Golf teren se može prostirati i na ravnoj i na bregovitoj površini. Obično negde po granicama pojedinih rupa prolazi i puteljak kojim se koriste igrači sa golf vozilima. Igrališta na kojima se odrzavaju turniri paze i na smestaj gledalaca kojih može biti na desetine hiljada.

SASTAVNI DELOVI RUPA

Golf rupe su osnovni delovi golf igrališta. Sastoje se od: UDARALIŠTA – malo uzvišenog područja od desetak metara kvadratnih, s kojeg se udara prvi udarac. Na svakom postoje četiri drvene ili plastične oznake TI MARKERI-i razlicitih boja: najudaljenije od rupe počinju igru profesionalci (markeri su bele ili plave boje), par metara bliže počinju amateri (žute boje), još blize rupi (obicno 10-30 metara dalje) je sledeće udaralište sa markerima za profesionalke (crni) i najbliži rupi za amaterke (crveni).

FERVEJ – najveći deo rupe, površine obrasle finom, gustom travom, pokošenom na 2 do 3 centimetara visine. Fervej često počinje tek nakon par desetina metara od udarališta (kako bi se “kaznili” slabo izvedeni početni udarci), ali se prostire do samog grina (završnog dela rupe, objašnjenog pod grin).

SEMIRAF – poluvisoka trava je područje na krajevima ferveja, trava je ovde nešto viša.

RAF – visoka trava, često se nalazi na samom rubu pojedine rupe. Trava je vrlo visoka i iz nje je teško udariti lopticu tako da ide precizno i daleko.

BANKER – peščana prepreka je područje ispunjeno peskom (najčešće kvarcnim) koje služi kao prepreka. U njemu se ne sme probati udarac i udara se posebnom palicom SW (SAND WEDGE).

VODENA PREPREKA – vodena prepreka, može biti potok, bara, jezero ili pak samo označeno područje vodene prepreke. Vodena prepreka se označava žutim kočićima. U slučaju da se nalazi sa strane ferveja, radi se o VODENOJ PREPRECI SA STRANE- koja se označava crvenim kočićima.

TEREN U POPRAVCI – deo terena koji je u rekonstrukciji. Označen je plavim kočićima ili omeđen belom crtom. Za razliku od loptice u vodenoj prepreci, kada ovde padne loptica – nema kaznenih udaraca (bodova).

GRIN – završni deo, je područje od približno 50 m2, koje je obraslo posebnom, brižljivo čuvanom travom, košenom na par milimetara i redovno održavanom. Ovaj deo podseća na najfinije tepihe. Negde na njemu se nalazi rupa u koju je potrebno ubaciti lopticu.

FORGRIN – usko područje između grina i ferveja. Trava je na njemu fina, ali nešto manje nego na greenu. Nije deo grina pa na njemu važe pravila igranja na ferveja.

RUPA – je plastična ili metalna posudica u čije središte se zabode zastavica. Prečnik rupe je 10 ,8 cm, a dubina iznad 10 cm. Na zastavici (koja je visoka otprilike 2m) je obično označen redni broj polja.

VRSTE RUPA

U osnovi postoji tri veličine pojedinih rupa. Označene su brojevima 3, 4 i 5 koji označavaju PAR rupe, tj.broj udaraca kojim bi igrač trebalo da lopticu od udarališta ubaci u rupu. Za par 3 se smatra da bi lopticu trebalo prvim udarcem plasirati na grin i sa dva PAT udarca na grinu lopticu ubaciti u rupu. PAR 3 RUPE: su kratke rupe dužine do 225m, PAR 4 RUPE: su srednje rupe dužine od 225 do 425m, PAR 5 RUPE: su dugače rupe od 425 pa do preko 500m. Standardna igrališta imaju četiri rupe par 3, deset rupa par 4 i četiri rupe par 5 pa je standarni PAR IGRALIŠTA 72. Standardno igralište ima dakle i 5 do 7 kilometara dužine. Između rupa istih par vrednosti ipak postoji razlika. Ona se označava sa STROKE-om, tj. oznakom težine svakog polja i to u rasponu od 1 do 18. Oznaka 1 je za najteže, a 18 za najlakše polje. Na početku svake rupe, kod udarališta, se obično nalazi i ploča na kojoj je označen redni broj rupe, eventualni naziv rupe, dužina rupe (za sve oynačivaće), par i težina (stroke) rupe. Na velikom broju terena se kod udarališta postavlja i mala mehanička sprava za jednostavno pranje loptice.

VEŽBALIŠTE

Pre izlaska na teren, igrači praktikuju da neko vreme provedu na vežbalištu kako bi uvežbali neke karakteristične udarce u golfu. vežbalište je obično poljana dugačka oko 250m i široka dvadesetak. Na tom užem delu nalaze se stanice sa kojih se uvežbavaju udarci. U sklopu vežbališta nalaze se i pating grin gde se uvežbava patovanje. Svi početnici svoje prve golferske korake učine upravo na vežbalištu.

KLUBSKA KUĆA

Na sredini golf igrališta, nakon 9. i pre 10. rupe se najčešće nalazi klupska kuća. To je obično ne preveliki objekt sa barom, eventualno restoranom i nešto smestajnih jedinica, obično sa pro shopom (prodavnica golf opreme) kao i službenim prostorijama kluba. Nakon odigranih devet jama, ovde se obično na tren predahne i okrepi. Kako obično i završetak igrališta (kraj 18. jame) nije daleko – u klubsku kuću se dolazi nakon odigrane cele partije, na sabiranje rezultata, komentare i ugodne razgovore. Klubska kuća se u žargonu naziva i 19. rupa i postoji veliki broj igrača koji se hvale najbolje ostvarenim rezultatima bas na “19. rupi”.

GRINKIPER

Grinkiper je osoba koja se brine da teren bude uvek kako treba. On je upravnik svih potrebnih aktivnosti za održavanje terena.