Skip to content

Pravila golfa

Prvi zvanični golf klub pod imenom “Društvo Golfera Džentlmena”, danas “Počasno Društvo Edinburških Golfera”, ustanovljeno je u Edinburgu 1744. godine. Ono je stvorilo prva golf pravila koja su imala za cilj da eliminišu Lokalne varijacije u igri. “Kraljevski i Drevni Golf Klub” (The Royal and Ancient Golf Club”), osnovan 10 godina kasnije, 1754. godine u St. Andrews-u, u Škotskoj, postao je zvanična organizacija za određivanje normi golfa. Čak i danas njegov odbor za norme i pravila golfa upravlja ovim sportom.

Golf kao najmasovniji individualni sport na svetu je jedinstvena igra koju od ostalih sportova izdvajaju četiri osnovna elementa:

  • Igra se odvija u prirodi, na prostoru neuobičajeno velikom za sportove (od 30 do 70 hektara).
  • Strogo određena veličina i oblik terena ne postoji, tako da na svetu ne postoje dva potpuno ista golf terena.
  • Cilj igre je dovesti lopticu u rupu (kojih ima 9 ili 18) sa što manje udaraca.
  • Igrač nema nikakvog uticaja na protivnikovu igru, već utiče samo na svoj sopstveni rezultat.

Kako jedan zaljubljenik u ovu plemenitu igru kaže: „Golf umnogome liči na život, jer je najvažnija vrsta takmičenja ona sa samim sobom”.